Povećanje snage

Softverska optimizacija centralne jedinice. Masimalna snaga za veće uživanje u vožnji.

Smanjenje potrošnje

Efikasnija i jeftinija vožnja uz smanjenje potrošnje do 15%

Eko chiptuning

Veći profit uz smanjenje troškova

Smanjenje potrošnje goriva - ECO chip tuning

Više uživanja u vožnji uz smanjenje potrošnje do 15%.

Kako se postiže smanjenje potrošnje goriva?

  • Povećanjem obrtnog momenta motora pri nižim obrtajima
  • Optimizacijom količine usisanog vazduha
  • Optimizacijom procesa sagorevanja

Potrošnja goriva, obrtni moment i visina obrtaja motora su u direktnoj vezi. Obično, veći obrtaji motora znače i veću potrošnju goriva. Povećanje obrtnog momenta dozvoljava promenu u viši stepen prenosa na nižem broju obrtaja i samim tim nije potrebno motor dovoditi u veći broj obrtaja. Ujedno, motor je najefikasniji u pri obrtajima u kojima raspolaže najvećim obrtnim momentom.

Kako to utiče na ponašanje vozila?

Pri nižim obrtajima, vozilo bolje i lakše ubrzava. Na višem broju obrtaja snaga i krajnja brzina su tek nešto malo povećane.

Kako to utiče na potrošnju goriva?

Usled povećanja obrtnog momenta, potrošnja je, pri delimičnom opterećenju vozila, smanjena do 10% za putnička vozila, odnosno do 15% za komercijalna vozila. Pri maksimalnom opterećenju vozila, potrošnja ostaje u granicama fabričke potrošnje. S obzirom da je 90% vremena vozilo samo delimično opterećeno, to znači da su uštede u potrošnji gotiva značajne.